Velex

Velex, vereniging van levensexecuteurs

Wie behartigt jouw belangen als je dat zelf niet meer kunt?

Leden van VELEX voeren diverse werkzaamheden uit rondom een levenstestament. Wij adviseren, zijn jouw levensexecuteur, zijn toezichthouder of ondersteuner. 

Je bepaalt zelf waar jouw behoefte ligt. Door onze inventarisatie zorgen we voor een goed dossier waarin vast ligt wat jouw bezittingen, bankrekeningen , abonnementen enzovoorts zijn. Dit is handig als de levensexecuteur of toezichthouder aan de slag moet. Ook bij overlijden is dan duidelijk wat er bijvoorbeeld opgezegd moet worden.

Wie behartigt jouw belangen als je dat zelf niet meer kunt?

Het kan gebeuren dat er een moment komt waarop je niet meer zelfstandig kunt beslissen. Je bent dan wilsonbekwaam. Veel mensen denken dat een partner of kind dan automatisch alles mag regelen. Maar dat is niet het geval. Zo mag jouw partner of kind niet zomaar je huis verkopen of betalingen doen. Dit soort zaken regel je in een levenstestament. Heb je dat niet, dan benoemt de rechter een bewindvoerder die alle beslissingen neemt over jouw (financiële) zaken. Zo’n bewindvoerder kan iemand zijn die je zelf niet zou kiezen, of erger nog, eigenlijk niet vertrouwt.

Met een levenstestament houd je de regie in eigen hand

Een levenstestament biedt uitkomst. Je legt bij de notaris vast wie jouw belangen mag behartigen als je wilsonbekwaam bent. Je geeft een volmacht aan een persoon die je vertrouwt. Voor jouw geld, huis en spullen, maar ook voor verzorging of medische zaken. Degene die jouw volmacht krijgt, heet een levensexecuteur. Je kunt ook bepalen dat deze levensexecuteur verantwoording moet afleggen aan iemand anders die je vertrouwt (toezichthouder), bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijke deskundige. Het is fijn als je zélf kunt bepalen hoe alles voor jou geregeld wordt. Met een levenstestament houd je de regie in eigen hand!

Wie geef je het vertrouwen?

Meestal wordt een partner, kind of familielid benoemd als je belangenbehartiger, je levensexecuteur. Maar soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als er niemand is die deze taak op zich kan of wil nemen. Of als je bang bent dat de verhoudingen binnen gezin of familie verstoord raken. In dat geval kun je ook een professionele levensexecuteur benoemen, bijvoorbeeld een van de leden van VELEX.

Professioneel partner

Jouw levensexecuteur

Een aantal van onze leden!

Iris is financieel- en estate planner en heeft zich gespecialiseerd als (levens)executeur en toezichthouder. Daarnaast adviseert/begeleidt zij als MfN-registermediator cliënten bij de afwikkeling van echtscheidingen en nalatenschappen. Auteur van: Wacht maar tot ik dood ben (alles over nalaten)

Iris Brik Fine Tuning Personal Finance BV

Angelika is financieel planner en econoom en adviseert particulieren en ondernemers over hun financiële toekomst. Daarnaast adviseert Angelika over de invulling van het levenstestament en de situatie na jouw overlijden: wat komt er op jou en je nabestaanden af en wat kun je nu het beste regelen.

Angelika Arntz Arntz Advies

Dick is financieel planner en pensioen consultant en heeft zich ook gespecialiseerd als levensexecuteur en toezichthouder. Ook adviseert hij over vermogensoverheveling naar de volgende generatie. Dick geeft uitsluitend advies, zonder verkoop of bemiddeling.

Dick Kruijt Kruijt Consultancy & Training

Glenn is financieel planner en estate planner en heeft zich gespecialiseerd in het bepalen van de juiste uitgangspunten die van belang zijn voor een levenstestament. Dit doet hij voor particulieren en ondernemers. Alle relevante vraagstukken komen aan bod.

Glenn Rietveld RFPA

Carina is executeur, levensexecuteur, toezichthouder en vereffenaar. Daarnaast adviseert/begeleidt zij als estate planner cliënten bij het opstellen van en uitvoeren van testamenten en levenstestamenten. Zij plaatst regelmatig artikelen over onderwerpen met betrekking tot de erfenis op LinkedIn.

Carina Stassen