Velex, vereniging van levensexecuteurs

Wie wij zijn

Vereniging van Levensexecuteurs

De leden van VELEX zijn gespecialiseerd in levensexecutele. Binnen VELEX delen wij kennis en ervaring. Alle leden zijn financieel deskundig. Zij zijn financieel planner of – adviseur, zijn estate planner of komen uit het notariaat.

Steeds meer cliënten vragen zich af hoe ze hun (financiële) zaken ook goed kunnen regelen mochten ze wilsonbekwaam worden. Onze leden kunnen je daarbij helpen.

De leden van Velex als belangenbehartiger, jouw professioneel partner

Alle leden zijn lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) en/of de Federatie Financieel Planners (FFP) of van vergelijkbare organisatie met betrekking tot kwaliteit deskundigheid, permanente educatie en gedragsregels. Hiermee  voldoen wij aan strenge vakinhoudelijke eisen en gedragscodes.

Ambassadeurs

Bij VELEX zijn ambassadeurs aangesloten. Ambassadeurs zijn collega’s uit aanverwante beroepen die het belang en nut van het levenstestament onderschrijven. Zij ondersteunen ons met het uitdragen van onze visie: het belang van het levenstestament en de rollen van de levensexecuteur en toezichthouder in de uitoefening van de volmacht onder de aandacht brengen bij de consument. Door de samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden en ambassadeurs  versterken we elkaar. Dit doen we bijvoorbeeld door kennis, ervaring en praktijkvragen uit te wisselen.

Onze ambassadeurs zijn:

  • Diana Dutilh
  • Lian Hazelbach
  • Martijn van Hulten
  • Michiel van den Nieuwelaar
  • Pascale Schyns