Velex

Velex, vereniging van levensexecuteurs

Wat wij doen

Leden van VELEX voeren diverse werkzaamheden uit rondom het levenstestament. Wij adviseren, zijn jouw levensexecuteur of toezichthouder, of ondersteunen jouw levensexecuteur. Je bepaalt zelf waar jouw behoefte ligt.

Advies over de invulling van het levenstestament

Wij adviseren hoe je een levenstestament kunt invullen en wie je kunt aanwijzen als uitvoerder (levensexecuteur) of toezichthouder. De notaris zal  jouw levenstestament vervolgens in een notariële akte vastleggen en registreren. Wel zo duidelijk. En praktisch, want banken accepteren alleen notarieel vastgelegde levenstestamenten.

Levensexecuteur

Je kunt een van onze leden in jouw levenstestament benoemen als levensexecuteur. Die heeft jaarlijks contact met je. En vaker als je dat graag wilt. Zo blijft de levensexecuteur goed op de hoogte van jouw wensen. En misschien kom je er tijdens een gesprek achter, dat je  iets wilt wijzigen.

Onze werkzaamheden starten, zodra je aangeeft dat deze gestart moeten worden. Of zodra blijkt dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen.

Ondersteuner

Jouw levensexecuteur kan ons om hulp vragen  bij complexe(re) vragen bij de uitvoering van het levenstestament. Wij zetten onze expertise graag voor jou in.

Toezichthouder

Je kunt ons ook benoemen als toezichthouder. Wij zullen dan jouw levensexecuteur (jouw partner, kind, familielid of andere dierbare) controleren om misverstanden of zelfs misbruik te voorkomen. Door te werken met een toezichthouder kun je belangenverstrengeling en conflicten binnen de familie voor zijn. Als toezichthouder kunnen wij ook betrokken worden bij de uitvoering van jouw wensen, zoals bij de verkoop van jouw auto of huis, het doen van schenkingen of een verhuizing om medische redenen, bijvoorbeeld dat er toestemming van de toezichthouder is vereist voor dergelijke grote beslissingen.

Stichting Levensexecutele Nederland als achterwacht

Om er zeker van te zijn dat er altijd een gevolmachtigde is, kun je onze Stichting Levensexecutele Nederland (mede) een gevolmachtigde laten aanwijzen. De Stichting fungeert dan als ‘achterwacht’ en zorgt voor een goede vervanger als de aangewezen gevolmachtigden niet meer voor jou kunnen of willen optreden. Deze vervanger is bij voorkeur een van de leden van onze Vereniging, maar kan onder specifieke voorwaarden ook van buiten de vereniging komen (vergelijkbare kennis en kunde als de leden van de Vereniging).

Onze werkwijze

Stap 1

Je zoekt en neemt contact op met een van de leden van VELEX via onze website.

Stap 2

In het eerste gesprek kun je kosteloos en vrijblijvend met ons kennis maken.

Stap 3

Als het klikt, bespreken we het vervolgtraject en de kosten. Dit vervolgtraject kan bestaan uit het inzetten van onze expertise bij het maken van het levenstestament, maar ook uit het aanwijzen van een levensexecuteur, toezichthouder of ondersteuner.

Stap 4

Tijdens het inventarisatiegesprek (eventueel aansluitend op de kennismaking) bespreken we jouw persoonlijke en financiële situatie en wensen.

Stap 5

Je ontvangt van ons na afloop een gespreksverslag.

Stap 6

Afhankelijk van jouw wensen volgt daarna een vervolgtraject.

Zorg

Als volmachtgever moet je in je levenstestament de juiste voorwaarden opnemen om de gevolmachtigde de juiste zorg voor jou te kunnen laten regelen. Of je nu in een zorginstelling wordt opgenomen, of thuis zorg nodig hebt. En heb je een toezichthouder, dan wil je natuurlijk ook dat deze goed toezicht kan houden op deze zaken.

Klik hier voor een overzicht wat er allemaal bij zorg kan spelen.

Notariskluis

Klik hier voor inloggen op de notariskluis.