Velex, vereniging van levensexecuteurs

Nieuws

Kom in contact!

Contactformulier
FAQ

Vraag en antwoord

Een testament is een akte waarin je bepaalt wat er na je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament regelt wat er moet gebeuren als je nog in leven bent, maar niet meer in staat bent je wil te bepalen. In een levenstestament leg je dus vast wie namens jou mag handelen met betrekking tot je financiën, medische kwesties en persoonlijke aangelegenheden als je zelf niet meer daarover kunt beslissen. 

Kinderen kunnen het prettig vinden om aan een onafhankelijk persoon rekening en verantwoording af te leggen juist om iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Maar ook omdat ze het prettig vinden op iemand terug te kunnen vallen als het complexere zaken betreft.

Dat weet je helaas altijd pas achteraf. Maar dan kan het al te laat zijn. Je kunt een onafhankelijk persoon als toezichthouder aanwijzen. In dat geval legt de gevolmachtigde ter controle van het gevoerde beleid jaarlijks rekening en verantwoording af aan deze toezichthouder.

In zo’n situatie kun je ook een professional als gevolmachtigde in het levenstestament aanwijzen.

De meeste mensen denken dat een levenstestament alleen voor oudere mensen is bedoeld. Maar je kunt ook op jongere leeftijd in een situatie komen, denk aan een ongeval of ziekte als kanker waarin je niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen. Dan is het fijn als in dit soort situaties ook je wensen vastliggen.